بیمارستان تخصصی دامهای بزرگ در سال ۱۳۸۵ در زمینی به مساحت ۱۵۰۰۰ متر مربع در منطقه شهریار فعالیت خود را آغاز نموده است که شامل بخش های بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، جراحی، مامایی، بیماریهای طیور، کالبدگشایی و آزمایشگاه تخصصی مرکز تشخیص می باشد.
یکی از اهداف این مجموعه تخصصی ارائه خدمات تشخیصی و درمانی بشکل تخصصی برای دامداران و مرغداران در سطح منطقه است. تجهیزات تخصصی موجود در مجموعه می توان به مواردی مانند الکتروکاردیوگرافی، اندوسکوپی، سونوگرافی، آرتروسکوپی اشاره نمود. همچنین فارم آموزشی ملارد به مساحت ۵ هراز متر مربع در منطقه صفادشت شهرستان شهریار قرار دارد که در حال حاضر دارای ۳۰ راس گاو شیری و گوساله نژاد هلشتاین می باشد که به منظور ارائه آموزشهای بالینی به دانشجویان دامپزشکی مورد استفاده قرار می گیرد.

‌‌