درمانگاه دامهای بزرگ ‏مجموعه ای تخصصی دارای مجهزترین تجهیزات در

بخشهای داخلی دامهای بزرگ ، جراحی دامپزشکی، مامایی ، بیماریهای طیور،

رادیولوژی، کالبدگشایی، آزمایشگاه تخصصی مرکز تشخیص تحت نظارت

 اساتید برجسته آماده ارائه خدمات تخـصـصی به مراجعـین محترم با

بهترین سـطـح خدمات آموزشی، پژوهشی، تشخیصی پذیرای عزیزان میباشد.

 
 

اطلاعیه ها