پذیرش

پذیرش بیماران تنها با وقت قبلی مقدور می باشد. لطفاً قبل از مراجعه از طریق سایت و یا تلفن اقدام به گرفتن وقت نمایید.
روزهای کاری کادر درمانی کیلینیک:
شنبه تا چهارشنبه ۹ تا ۱۶
آدرس: شهریار- بلوار کلهر- حنب بیمارستان تامین اجتماعی
 
تلفن ۰۲۱-۶۵۲۹۵۱۱۷