درباره

درمانگاه دامهای بزرگ شهریار وابسته به دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات میباشد و در سال 1382  توسط واحد علوم و تحقیقات خریداری شد و در اختیار دانشکده قرار گرفت هدف از تاسیس این پلی کلینیک همانند سایر دانشکده های دامپزشکی در ایران تربیت دانشجویان دکترای عمومی و تخصصی میباشد بطوریکه دانشجویان میبایست پس از قبول شدن در امتحانات لازم، پاره ای از دروس درمانگاهی و واحد های عملی خود را در کلینیک های دام کوچک و بزرگ سپری کنند و آموزش های درمانگاهی خود را ببینند. دروس عملی بخش دام های بزرگ در این محل برگزار می شود.