تماس با ما

نشانی درمانگاه:

شهریار - بزرگراه کرمان خودرو - ضلع جنوب شرقی زیرگذر سپاه (میدان سپاه سابق)

نمابر و تلفن های تماس: ۶۵۲۹۵۱۱۵